تماس با ما
شما می توانید از طریق این بخش پیام خود را به ما منتقل نمایید و ما را در ارائه خدمات بهتر، راهنمایی نمایید. در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با این مجموعه می توانید از کانالهای ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.


تلفن: 42638410-021

فکس: 42638409-021

صندوق پست الکترونیکی: info@IdeaCenter.ir


قرم تماس
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک
موضوع
پیام