• 1تصمیم یاری برای مدیران کشور
  • 2تصمیم سازی برای کارشناسان کشور
عناوین
در طول سالهای گذشته فعالیتهای گسترده و متنوعی در این مجموعه انجام شده است و علاوه بر پروژه هایی که در بخشهای مختلف بصورت مشروح توضیح داده شد، اهم فعالیتهای دیگر به شرح ذیل می باشد: 
توضیحات

o     پیاده سازی شبکه کامپیوتری 200 نقطه ای ساختمان مرکزی وزارت تعاون

o     طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباط با شهروندان شهرداری تهران(ZRM)

o     طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای چند رسانه­ای

o     تدوین فرآیند گزارش­گیری علمی برای کارورزان صنعت خودرو

o     پروژه های تحقیقاتی نگرش سنجی دانشجویان دانشگاههای تهران

o     طراحی و پیاده سازی نرم افزار رسانه هوشمند

o     پروژه تحقیقاتی تدوین و ارزیابی معیارهای برتری رسانه مجازی الگو

o     امکان­سنجی تولید سامانه خبری واقع­گرایانه

o     تولید و پیاده سازی نرم­افزار تحلیل محتوای خبرگزاریهای فارسی

o     تولید و پیاده سازی نرم­افزار تحلیل محتوای وبلاگهای فارسی

o     تدوین گزارشات راهبری تحلیل محتوای اینترنتی

o     طراحی و پیاده سازی سامانه آموزش مجازی ترجمه و مفاهیم قرآن به روش لغات اکثر

o     برگزای همایش اساتید نمونه آموزش مفاهیم قرآن کشور و کارگروههای مربوطه

o    طراحی و پیاده سازی نرم افزار مربوط به دستگاه حضور و غیاب لمسی و کارت خوان

o    تدوین Business Plane  تولید فاصله یاب لیزری در کشور

o     طراحی و پیاده سازی سیستم حضور و غیاب الکترونیک

o     مدیریت فرآیند و پیاده­سازی طرح شناسایی و انتخاب 50 نفر از برگزیدگان و نخبگان دانشگاهی جهت ورود به صنعت

o     مدیریت تولید و تدوین محتوای مورد نیاز سایتها و پورتالهای مختلف

o     مدیریت پروژه تدوین سند استراتژی و بهبود فرآیندهای عملکردی برای سازمانها، ارگانها و شرکتهای مختلف

o     مدیریت پروژه های جامع تدوین برنامه استراتژیک و اسناد ملی و بین المللی

o     مدیریت عاملیت چهارم مدیریت پروژه ها، منابع انسانی، ساختار سازمانی و ... سازمانها و ارگانهای مختلف

o     مدیریت طراحی و تولید پورتال جامع دانشکده های دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پشتیبانی آن

o     مدیریت پروژه های عمرانی و ابنیه با رویکرد تکنولوژیهای نوین و جدید (به عنوان مثال: سازه های کمانی قطر بالا)